Author Archives: admin

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ล้านบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ล้านบาท

วันนี้ (26 มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดยพลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโทหนุน ศันสนาคม ดร.มนัส โนนุช คณะกรรมการฯ  พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล บางสะพาน จำนวนเงิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในเหตุการณ์เช่นนี้ เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยทราบว่าในขณะนั้นต้องขนย้ายผู้ป่วยหนักเข้าไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ส่วนผู้ป่วยที่เหลือต้องอพยพขึ้นไปอยู่ในที่สูง อีกทั้งสถานที่และอุปกรณ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก สำนักงานฯ จึงเร่งดำเนินการพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  โดยจัดทำโครงการส่งน้ำใจให้บางสะพานเพื่อสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย
 นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการช่วยอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย และหวังว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์ หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ แห่งที่ 2 ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยศาลาการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสามารถบูรณาการการทำงานและนำไปขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ พื้นที่ต่างๆ กระจายทั่วประเทศ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการฯ รวมเป็นเงิน 132,300,000.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)